D-NA Giá giữ xe đạp

Giá giữ xe đạp không chỉ để giữ xe ở bãi gửi xe mà còn là trang trí thêm vẻ đẹp của nghệ thuật tinh tế.
Các kiểu mẫu “CLIP”, “CESTA” với chức năng cao cấp đặc biệt có thể giúp xe tự đứng vứng mà không cần chân chống.

Giá giữ xe đạp không chỉ để giữ xe ở bãi gửi xe mà còn là trang trí thêm vẻ đẹp của nghệ thuật tinh tế.
Các kiểu mẫu “CLIP”, “CESTA” với chức năng cao cấp đặc biệt có thể giúp xe tự đứng vứng mà không cần chân chống.

Mẫu ví dụ

Biến thể

CLIP

CESTA

VUÔNG

Thông số kỹ thuật

Tên Chất liệu
CLIP SUS304
CESTA SUS304
SQUARE Kết cấu thép cuộn