Thêm sự vui tươi cho ngôi nhà.
Thiết bị cho thể thao trong nhà vừa là thiết bị để vui chơi vừa cũng là một phần của nội thất.
Cả trẻ em lẫn người lớn đều có thể tập thói quen tập thể dục thể thao ngay tại nhà.

Thêm sự vui tươi cho ngôi nhà.
Thiết bị cho thể thao trong nhà vừa là thiết bị để vui chơi vừa cũng là một phần của nội thất.
Cả trẻ em lẫn người lớn đều có thể tập thói quen tập thể dục thể thao ngay tại nhà.

Mẫu ví dụ

Biến thể

Thanh leo trèo dạng tròn DECO Bubbles

Thanh leo trèo ngoằn ngoèo DECO Twist

Khung leo trèo Monkey bars

Thanh kéo xà đơn Chinning bar

Thông số kỹ thuật

TênChất liệu
DECOKết cấu ống thép
Monkey barsKết cấu ống thép, kết cấu thép cuộn
Chinning barKết cấu ống thép, kết cấu thép cuộn

Katzden vietnam

Create values that make differences

Contact

© All rights reserved

Top