Giá giữ xe đạp không chỉ để giữ xe ở bãi gửi xe mà còn là trang trí thêm vẻ đẹp của nghệ thuật tinh tế.
Các kiểu mẫu “CLIP”, “CESTA” với chức năng cao cấp đặc biệt có thể giúp xe tự đứng vứng mà không cần chân chống.

Giá giữ xe đạp không chỉ để giữ xe ở bãi gửi xe mà còn là trang trí thêm vẻ đẹp của nghệ thuật tinh tế.
Các kiểu mẫu “CLIP”, “CESTA” với chức năng cao cấp đặc biệt có thể giúp xe tự đứng vứng mà không cần chân chống.

Mẫu ví dụ

Biến thể

CLIP

CLIP-S

CESTA

VUÔNG

Thông số kỹ thuật

TênChất liệu
CLIPSUS304
CLIP-SKết cấu ống thép
CESTASUS304
SQUAREKết cấu thép cuộn
Top