+84(0)938-652-965

Design a Life
Tại Katzden Architec, chúng tôi luôn đề cao việc tập trung sản xuất các sản phẩm một cách chi tiết và kỹ lưỡng. Không có sự thỏa hiệp trong thiết kế giữa các sản phẩm. Chúng tôi tạo ra các sản phẩm dựa trên lối sống. Tất cả những sản phẩm đều đã được dùng để sử dụng thực tế và kiểm tra lỗi qua từng đợt sản xuất và thiết kế vì vậy chúng luôn luôn được cải thiện và phát triển hàng ngày.
Design a Life
Tại Katzden Architec, chúng tôi luôn đề cao việc tập trung sản xuất các sản phẩm một cách chi tiết và kỹ lưỡng. Không có sự thỏa hiệp trong thiết kế giữa các sản phẩm. Chúng tôi tạo ra các sản phẩm dựa trên lối sống. Tất cả những sản phẩm đều đã được dùng để sử dụng thực tế và kiểm tra lỗi qua từng đợt sản xuất và thiết kế vì vậy chúng luôn luôn được cải thiện và phát triển hàng ngày.
Design a Life
Tại Katzden Architec, chúng tôi luôn đề cao việc tập trung sản xuất các sản phẩm một cách chi tiết và kỹ lưỡng. Không có sự thỏa hiệp trong thiết kế giữa các sản phẩm. Chúng tôi tạo ra các sản phẩm dựa trên lối sống. Tất cả những sản phẩm đều đã được dùng để sử dụng thực tế và kiểm tra lỗi qua từng đợt sản xuất và thiết kế vì vậy chúng luôn luôn được cải thiện và phát triển hàng ngày.
Design a Life
Tại Katzden Architec, chúng tôi luôn đề cao việc tập trung sản xuất các sản phẩm một cách chi tiết và kỹ lưỡng. Không có sự thỏa hiệp trong thiết kế giữa các sản phẩm. Chúng tôi tạo ra các sản phẩm dựa trên lối sống. Tất cả những sản phẩm đều đã được dùng để sử dụng thực tế và kiểm tra lỗi qua từng đợt sản xuất và thiết kế vì vậy chúng luôn luôn được cải thiện và phát triển hàng ngày.
Previous slide
Next slide

Products

Katzden Vietnam chuyên phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm cầu thang, nội thất và ngoại thất.

INTERIORS

Tại Katzden Vietnam, chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm nội thất đa dạng bao gồm lan can đơn giản dễ chạm, tường tùy chỉnh linh hoạt và bộ sưu tập thể dục tại nhà. Ngoài các sản phẩm hiện có, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm mới trong tương lai. Những sản phẩm này tập trung vào an toàn, tính linh hoạt và thiết kế đầy tính sáng tạo, mang lại sự đổi mới và đa dạng cho không gian sống hiện đại.

EXTERIORS

Sản phẩm ngoại thất của Katzden Vietnam bao gồm giá đỗ xe đạp ‘D-NA’ với thiết kế hòa nhập cảnh quan đô thị và giá đỗ xe hơi ‘Pablo’ đẹp và tiện ích. ‘D-NA’ cung cấp giải pháp lưu trữ xe đạp phong cách, trong khi ‘Pablo’ sử dụng thiết kế đơn giản, hiện đại. Những sản phẩm này kết hợp vẻ đẹp thẩm mỹ và tính năng tiện ích, mang lại giá trị mới cho không gian đô thị.

Services

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sản xuất toàn diện từ gia công kim loại tấm đến sơn.

FACEBOOK