+84(0)938-652-965

Giá giữ xe đạp không chỉ để giữ xe ở bãi gửi xe mà còn là trang trí thêm vẻ đẹp của nghệ thuật tinh tế.
Các kiểu mẫu “CLIP”, “CESTA” với chức năng cao cấp đặc biệt có thể giúp xe tự đứng vứng mà không cần chân chống.

Giá giữ xe đạp không chỉ để giữ xe ở bãi gửi xe mà còn là trang trí thêm vẻ đẹp của nghệ thuật tinh tế.
Các kiểu mẫu “CLIP”, “CESTA” với chức năng cao cấp đặc biệt có thể giúp xe tự đứng vứng mà không cần chân chống.

Mẫu ví dụ

Hợp tác với các công ty khác

Giá xe đạp của chúng tôi đang được sử dụng tại các bến xe đạp chia sẻ phổ biến ở các thành phố Nhật Bản. Chúng được sản xuất tại nhà máy của chúng tôi ở Việt Nam.

Biến thể

CLIP

CLIP-S

CESTA

Thông số kỹ thuật

Tên Chất liệu
CLIP SUS304
CLIP-S Thép cuộn dùng cho cấu trúc tổng quát
CESTA SUS304